Aday öğretmenlere mesleki çalışma ücreti ödenir mi?

Melek Ozcelik

Aday öğretmenlere mesleki çalışma-seminer ücreti ödenir mi?

Seminer yani Mesleki Çalışmalar 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 43. maddesinde, 26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Öğretmenlerin mesleki çalışmaları' başlıklı 38. maddesinde ve 07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Öğretmenlerin mesleki çalışmaları' başlıklı 87. maddesinde yer almaktadır.

Bu çalışmalara karşılık Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 'Ek ders görevi' başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasındaki; '(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.' hükümlerine göre ek ders ücreti ödenmektedir.Bu ücretin aday öğretmenlere ödenip ödenmeyeceğine ilişkin MEB'den açıklama beklenmektedir.

Ahmet KANDEMİR-Memurlar.net