Anadolu liselerinde kontenjan 40'ı bulacak

Melek Özçelik

'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Anadolu Liseleri sınıf mevcudunun 40 öğrenci olmasının önü açılmıştır.

Bu saatten  sonra  TEOG girmenin bir anlamı kalmamıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bir değişikliğe daha dikkatinizi çekmek istiyorum.Bilindiği üzere 2013 yılına kadar Anadolu Liselerinin sınıf mevcutları 30 öğrenciyi geçemiyordu. 2014 yılında okul yapmadan, derslik yapmadan kontenjan nasıl yükseltirim (SBS mağdurlarının sesini nasıl keserim  kontenjan arttırdım dyebilmek için)  diye düşünen  MEB Anadolu Liselerindeki sınıf mevcudunu 34' e çıkardı. Bu bile o sınıftaki öğrenciye ayrılacak zamanın % 10 nun çalınması demekti.

Derken, yönetmelik değişikliği ile Md  19.

 '(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen, sosyal bilimler liselerinde 30, diğer okullarda ise 34öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı, kontenjanı fen, sosyal bilimler liselerinde 36'yı, diğer okul türlerinde ise 40'ı geçemez.'

Anadolu Liseleri sınıf mevcudunun 40 öğrenci olmasının önü açılmıştır.

Sınıf tekrar eden öğrenciler ve mahkeme kararı ile gelenler  kabul edilebilir bir gerekçedir. Ama Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler  ne demek oluyor.

Bence şu demek oluyor  TEOG la  34' er öğrenciyi puana göre yerleştiririm. Kalan 6 öğrenci benim kontejanımdır. Herkes kontejanın boşalmasını beklerken ortalık yatıştıktan sonra istediklerimi kontenjan açığı olarak gözükmeyeceğinden(35. 36.37.olarak) puanı ne olursa olsun yerleştiririm demek oluyor. Kimse bir şey diyemez. Yönetmelik Komisyona bu yetkiyi veriyor. Komisyon Türkiye  de ne demek? Elbette adamı olan ,torpili olan demek.

Seneye büyük ihtimalle okul, derslik yapmadan kontenjan arttırdık  övünmeleri ile tüm Anadolu liseleri sınıfları 38' er öğrencilik olur . 2 öğrenciyi kontenjan için ayırmaları lazım yoksa yukarıda yazdıklarımın bir anlamı kalmaz.  40 kişilik sınıfta eğitimin kalitesiymiş, çocukların durumuymuş onlara hiç girmiyorum bile.''

Kaynak:egitimajansi.com