BES'e Katılım Zorunlu Mu? BES'de Ne Kadar Kesinti Yapılacak?

Melek Özçelik


BES'e Katılım Zorunlu Mu? BES'Ten Ayrılabilir miyim? BES'de Ne Kadar Kesinti Yapılacak? Öğretmenlerin maaşından BES için ne kadar kesinti yapılacak? ..BES ile ilgili bilinmesi gerekenler;Sorular-Cevaplar

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Ağustos 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.Memurlar için 3 ay ertelemeli başlayacak.

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi.Sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olurken, 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES'te yerini aldı.Böylece yaklaşık 2,5 milyonu memur, 1,5 milyonu özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişiden otomatik olarak sisteme dahil oldu. Sisteme girenler nisan maaşını alınca kesinti yapılacak.

İlk kez memurlardan 15 Nisan 2017 maaşından BES için kesinti yapılacak.

BES ile ilgili memurlar için en sık sorulan sorular ve cevapları

BES Memurlar için hangi tarihte başlıyor?
BES Memurlar için 15 Nisan 2017 tarihinde başlıyor.

BES sistemine katılım zorunlu mu?
45 yaşını doldurmamış çalışanlar ile işe yeni başlayanlar için sisteme katılım zorunludur. Bunlar otomatik olarak BES planına dahil edilecekler.

BES'ten ayrılabilir miyiz?
Sisteme giren çalışanlar için iki ay içinde cayma hakkı getirilecek. Çalışanlar sistemden çıkarken hem kesilen parayı hem de varsa getirisini 10 gün içinde geri alacak.

Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilecek. Cayma bildiriminin ulaşmasını takiben 10 iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle birlikte çalışana iade edilecek.

Cayma sonunda kesinti nasıl alınacak?
Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi takip eden 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle birlikte 10 işgünü içinde çalışana iade edilecek. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak.

BES için maaştan ne kadar para kesilecek?     
Prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

En düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira olacak.

Aylık prime esas kazancınız, 2 bin liraysa, maaşınızdan aylık 60 lira kesilecek. 3 bin 500 liraysa, aylık 105 lira kesinti yapılacak. 5 bin liraysa, her ay 150 lira kesilecek.

Öğretmenler için BES Kesinti Miktarları


(Kaynak:guncelegitim.com)

Devlet katkısı ne kadar olacak?
Sisteme dahil olanlara devlet aylık katkı payının yüzde 25'i destekte bulunacak. Ayrıca cayma hakkını kullanmayanlara bir kereye mahsus olmak üzere bin lira destek verilecek. En az 10 yıl sistemde kalıp birikimlerini maaş olarak almak isteyenlere devlet toplam birikimin yüzde 5'i kadar bir katkı daha verecek.

İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.

Ne zaman emekli olunacak?
Sistemde en az 10 yıl kalmış olmak şartıyla 56 yaşını doldurmuş olanlar emekli olabilecekler

BES Kesintileri nasıl takip edilebilir?
Hak sahiplerine verilecek bir şifre veya e-devlet üzerinden hesaba ilişkin gelişmeler takip edilebilecek

Kaynak: NTV