Derste cep telefonu kullanan öğrenciye verilecek ceza

Melek Özçelik


Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere yeni kurallar... Derste cep telefonu kullanan öğrenciye 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilecek.

Türkiye genelinde 16 milyon öğrenci için ders zili 28 Eylül Pazartesi günü çalıyor. 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrencileri yeni kurallar bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, tatil döneminde(1 Temmuz 2015'de) Ortaöğretim yönetmeliğini bazı maddelerini değiştirerek yeni uygulamalar devreye soktu.

Bunlardan biri de 'Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller' i düzenleyen 164.maddedeki değişiklikler.CEP TELEFONUNA 5 GÜN UZAKLAŞTIRMA

Derste cep telefonu kullanan disipline gönderilecek. Cep telefonu kullanan öğrenciye 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilecek.

HAKARETE 1.5 GÜN UZAKLAŞTIRMA, SARKINTILIK YAPAN KOVULACAK

Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçlarıyla arkadaşlarına ya da öğretmenine hakaret eden, 1-5 gün okuldan uzaklaştırılacak. Sosyal medyadan arkadaşlarına sarkıntılık yapan ise okuldan kovulacak.

Lise yönetmeliği 164.Maddede 1 Temmuz 2015'de gelen bazı kurallar,
Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a)Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak
ğ)Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,
(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
m)Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,

DEVAMSIZLIK 30'A DÜŞTÜ

Veliler devamsızlığın 5, 15 ve 25'inci günlerinde uyarılacak. Devamsızlık süresi özürsüz 10, toplamda 30 günü aşan öğrenci ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Daha önce süre 45 gündü.