Eğitim-İş, Sosyal medya yasağı için Danıştay'da

Melek Özçelik

Öğrencilere facebook ve Twitter'da yasak getiren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuran Eğitim-İş, başvuru dilekçesinde yönetmeliğin öğrenciyi idarecinin insafına bıraktığını öne sürdü.

Eğitim-İş, Milli eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrencilere sosyal medya yasağı getiren yönetmelik maddesinin iptali için Danıştay'a başvurdu. 1 Temmuz 2015'te Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliğinde, 'Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla, bölücü yıkıcı ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak, ticaretini yapmak' disiplin cezaları arasında yer almıştı. Danıştay'a sunulan dava dilekçesinde, düzenlemenin idareye öğrencinin sosyal medya üzerindeki tüm kullanımlarını denetleme yetkisi verdiği savunularak, özetle şunlar kaydedildi:

'Hürriyeti kısıtlama''Sosyal medya, günümüzde ifade özgürlüğünün en yaygın kullanım aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bu alan öğrenciler de dahil, tüm vatandaşların özel alanı niteliğinde kabul edilmektedir. Bu alanın, idare tarafından denetlenme ve disiplin yaptırımları suretiyle müdahale edilme imkanının sağlanacağı bir konuma taşınması, son derece sakıncalı ve temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması anlamına gelecek bir uygulamadır. Mevcut haliyle söz konusu hükümler tamamıyla keyfi ve sübjektif yorumlara açık, hiçbir somut içerik belirlemeyen, tamamıyla öğrenciyi idarecinin insafına bırakan bir ortam yaratmaya yöneliktir.

Zarar verici, ahlak dışı, bölücü, şiddeti özendirici davranışlar gibi tamamıyla kişiye, siyasi görüşe, yer ve zamana göre değişkenlik gösteren kavramlar üzerinden öngörülen suç tipleri, gerek öğrenciler, gerekse öğretmen ve öğrenciler arasında çok sayıda uyuşmazlık yaratacak ve tüm eğitim öğretim hayatını olumsuz etkileyecektir.'

MİLLİYET-AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU