Eğitim ve Öğretim Desteği Yerleştirme Usul ve Esasları

Melek Ozcelik

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim teşviği ile ilgili bir çok soruya cevap verdi.T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel MüdürlüğüSayı : 95178074/405.01/8133219 17.08.2015
Konu : Eğitim ve Öğretim Desteği Yerleştirme Usul ve Esasları

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği,

b) MEB Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü'nün 31/07/ 2015 tarih ye 7693023 sayılı yazısı.5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Kapsamındaki 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) yazımız ekinde valiliklere gönderilen 'Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu' çerçevesinde ip ve işlemler yürütülmektedir.

Eğitim ve öğretim desteği yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Bu kapsamda eğitim ve öğretim desteği ile ilgili olarak özel okullara öğrenci Yerleştirme Usul ve Esaslar aşağıda belirtilmiştir.1 - Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayn ayn değerlendirmeye alınacaktır. Yeri eştirme işlemi alt sınıflardan üst sınıflara doğnı yapılacaktır.

2- Sınıf seviyelerinden 1, 5 ve 9'lara özel okulun eğitim ve Öğretim desteği kontenjanının yüzde 40'ı kadar diğer sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 20'sİ kadar öğrenci yerleştirilecektir.

3- Temel liselerde 9, 10 ve 11.sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12. sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 4Ö'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.4- Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve Özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

5- Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı İlan edilecektir. Yerleştinııede oluşan en düşük puanlar; dışarıdan yerleşen öğrenci ve okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanlan olacaktır.

6- Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

7- Ek Yerleştinne Sonuçları Yerleştirme Usul ve Esaslarına göre ilan edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN 
Bakan a. 
Müsteşar

Paylaş: