Fizik formülleri

Melek Özçelik


Veri

Boyut286.01 KB
Sahibi
Okul
İndirme581
Tarih2020-02-19 03:30:19
Ekleyenpekiyi

indir

Bütün Fizik formülleriELEKTRİK – MANYETİZM

Elektrik alanındaki parçacığın ivmesi
Ampere yasası
Biot-Savart yasası
Silindirik yüzeylerin sığası (kapasitansı)
Paralel yüzeylerin sığası (kapasitansı)
Nokta yükte elektrostatik potansiyel enerji değişikliği
Potansiyel değişikliği
İletken bantta akım
Elektrik akımı
Elektromanyetik dalgalarda elektrik alanı/manyetik alan ilişkisi
Halka yükün eksenindeki elektrik alanı
Elektriksel akı tanımı
EMF (elektromotiv kuvvet) tanımı
Gauss yasası
Akım halkasının manyetik dipol momenti
Bobin içindeki manyetik alan
Manyetik akı tanımı
Hareket eden yükteki manyetik kuvvet
Maxwell denklemi, Faraday yasası
Maxwell denklemi, Gauss yasası
Yük taşıyıcıların sayı yoğunluğu
Ohm yasası
Çizgisel şarj potansiyeli
Poynting vektörü
Direnç, rezistans
Bobinin self-indüktansı
Akım halkasının torku
Voltaj denklemi
Manyetik alan için dalga denklemi
Yukawa potansiyeli

MEKANİK

Açısal momentum
Ortalama ivme
Hacim modülüsü tanımı
Merkezcil ivme
Kompresibilite
Süreklilik denklemi
Yer değiştirme
Hidrolik kaldırma kuvveti
Anlık ivme
Newton yasası II
Makaslama modülüsü tanımı
Makaslama gerilimi (stresi)
Basit harmonik hareketin ivmesi
Ses dalgalarının sıvıdaki hızı
Yay sabiti
Gerilim, stres
Hız
Hız
Visköz akış
Young modülüsü

MODERN FİZİK

Kara-delik entropisi (Hawking)
Kara-delik sıcaklığı
de Broglie dalga boyu
Relativistik kütle-enerji ilişkisi (Einstein)
Rydberg sabiti
Kara-delik çapı (Schwarzschild)
Zamana bağımlı Schrödinger denklemi (1D)
Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi (1D)

OPTİK

Tek yarıklı kırınımda birinci ve sonuncu dalga arasındaki faz farkı
Kırılma indeksi
Tek yarıklı kırınımda sıfır noktaları yoğunluğu

DALGA

Süregiden salınımın genliği
Sönümlenen salınımın açısal frekansı
Vuru frekansı
Süregiden salınımda yer değiştirme
Yavaş sönümlenen salınımda yer değiştirme
Sönümlenen salınımdaki enerji değişimi
Sönümlenen salınımdaki enerji değişimi
Harmonik dalga tarafından iletilen enerji
Harmonik dalga fonksiyonu
Harmonik dalga fonksiyonu
Basit harmonik hareketin kinetik enerjisiSüregiden salınımın faz sabiti
Basit harmonik hareketin potansiyel enerjisi
Harmonik dalga tarafından iletilen güç
Duran-dalga (durağan-dalga) fonksiyonu
Duran-dalgaların her iki ucu sabit olan bir ip üzerindeki süperpozisyonu
Basit harmonik hareketin toplam enerjisi
Süregiden salınımın rezonans frekansındaki hızı

TERMODİNAMİK

Bir nesneden ışınan net güç
Bir nesnece soğurulan ışıma
Stefan-Boltzmann yasası
Isıl iletim
Isıl direnç

Bu başlıklarla ilgili formülleri İNDİRİN