Görsel Sanatlar Müfredatı -Aralık 2013

Melek Özçelik

Veri

Boyut3.39 MB
Sahibi
Okul
İndirme284
Tarih2020-02-05 19:00:54
Ekleyenpekiyi

indir

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar)Görsel Sanatlar Müfredatı - 2014-2015

KURUL KARARI:Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24/09/2013 tarihli ve 43769797/101.01/2643510 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5.sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü,Söz konusu programa göre ders kitabı hazırlanmaması,Kurulumuzun 11/09/2006 tarihli ve 351 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı”nın, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı.