Güncellemeler şu anki norma göre yapılacak

Melek Özçelik


Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tüm Okul ve Kurumlarda norm kadro güncellenmesi ile ilgili tereddüde düşülmüştür. Konu ile ilgili işlem aşağıdaki yazıda belirtildiği gibi işlem yapılacaktır.

2016 yıl içerisinde Eğitim kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro kiriterlerinde oluşan değişikler varsa güncellenme yapılacaktır. Bunun dışında kesinlikle her hangi bir veri girişi yapılmayacaktır.20 Nisan- 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Norm Kadro Modülünde güncelleme yapılmak üzere il milli eğitim müdürlüğü mebbis yöneticilerine yetki verilecektir. Mebbis yöneticileri tarafından 20-21 Nisan tarihleri arasında eğitim kurumu müdürlüklerine işlem yapma yetkisi verilmesi, 22-25 Nisan tarihleri arasında ilçe milli eğitim müdürlüklerine, 26 Nisan -01 Mayıs tarihleri arasında ise il milli eğitim müdürlüklerine girilen bilgilerin kontrolünün yapılması için yetki verilecektir.

18 Nisan 2016 Tarihli Norm Güncelleme Resmi Yazısı

İnsan Kaynakları Öğretmen Atama Şubesi