Hafta Sonu yapılan AÖL, AÖO ve PYBS Ücretleri

Melek Özçelik


2016 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem sınavları ile ilgili Hafta Sonu yapılan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu Parasız yatılı-Bursluluk Sınavları için uygulanacak olan Ücret Gösterge Rakamları ile ilgili Bakanlığın duyurusu:

'KBS sisteminde sınav ücretleri için Mart ayı  Ek ders Bordrosu açılmış olup, Merkezi sınavda görev alan öğretmenlerin girişleri yapılarak evrakların en geç 13 Mayıs 2016 Cuma günü Saat 13:00´a kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Tahakkuk Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınav/Mazeret  (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında belirlenecek sınav ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin “01.1.5.01-Ek Çalışma Karşılıkları” ekonomik kodundan ilgili okul müdürlükleri tarafından Maliye Bakanlığı (KBS) sistemi üzerinden ödeme işlemleri yapılacaktır.Bu ödeme işlemleri; aşağıdaki tablodaki gösterge rakamları üzerinden ilgili okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Aşağıda belirtilen sınavlarda görev alan personel raporu MEBBİS Sınav işlemleri modülü duyuru ekranından KBS Listesi (Kurumunuzdan Görevlendirilen) raporuyla alınabilmektedir.

Açık Öğretim Lisesi 2015-2016 1. Dönem Sınavı
Açık Öğretim Lisesi 2015-2016 2. Dönem Sınavı
Açık Öğretim Ortaokulu 2015-2016 1. Dönem Sınavı
Açık Öğretim Ortaokulu 2015-2016 2. Dönem Sınavı