Haziran 2016 Mesleki Çalışma (Seminer) İle İlgili Ayrıntılar

Melek Özçelik

İlkokul,Ortaokul ve Lisede görev yapan öğretmenlerin Haziran 2016 Mesleki Çalışmalar-Seminer 20 Haziran 2016 tarihinde başlıyor.

Haziran 2016 döneminde öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87. maddesi gereğince yapacağı mesleki çalışmaları 20 Haziran 2016 Pazartesi - 30 Haziran 2016 Perşembe tarihleri arasında yapılacaktır.

İLK HAFTA OKULLARDA Öğretmenler mesleki çalışmalarını ilk haftasında, okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında bu çalışmalarını yapacaklar, ikinci haftasında ise il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belirli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulacaklardır.

İSTEYEN İKİNCİ HAFTA FARKLI YERDE KATILABİLECEK

Öğretmenler istemeleri halinde ikinci hafta yapılacak eğitimleri farklı illerde ve ilçelerde (il mücavir alanı dışında ise) alabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerdeki çalışmalara katılacak ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendireceklerdir.

Bunun için örnek seminer dilekçesi


2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Çalışma Takvimi-İNDİRİN


TÜM OKUL DÜZEYİNDE ÇERÇEVE PLANI YAYINLANDI

MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'nün 08/06/2016 tarihli ve 6309056 sayılı yazısı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için ayrı ayrı 2016 yılı haziran dönemi mesleki çalışma planlarını yayınladı.

ÖRNEK KİTAP VE FİLM LİSTESİ YAYINLANDI

Yazının devamında öğretmenlerin seminer döneminde izleyebilecekleri 'Örnek Film Listesi' ve 'Örnek Kitap Listesi' yayınlandı.

SEMİNER-MESLEKİ ÇALIŞMA KONULARI

MEB tüm okullar düzeyinde belli bir çerçeve planı yayınladı ancak,seminerde okulların öğrenci veli durumu ve çevre şartlarına göre uzman öğretmenler veya akademisyenler tarafından il/ilçe bazında şu konularda işlenebilecek:

1) Liselerde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları,evde eğitim,destek eğitim odası)
2) Teknoloji ve Madde bağımlılığı
3) Kariyer rehberliği (meslek seçimi,sınav sistemi vb.)
4) Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin
5) Ergenlerle iletişim
6) Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi
7) Sınav kaygısı
8) Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma
9) Okulda ilk yardım
10) Öğrencilere çevre bilinci kazandırma
11) Olumlu kişilerarası ilişkiler kazandırma
12) Etkin sınıf yönetimi ve okul yönetimi
13) Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması,hayat boyu öğrenme)
14) Liderlik ve örgüt kültürü
15) Orta öğretim okullarında kriz yönetimi
16) Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
17) Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı
18) Okul çevre güvenliği

İKİNCİ HAFTA ELE ALINACAK KONULAR

Eğitimde Güncel Meseleler (ınternet, Sosyal Medya, Küreselleşme) Mesleki Çalışma-Seminer Sunusu

DYK'da (Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında) Verimliliğini Artırmak İçin Alınabilecek Tedbirler

Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu Ve Türkiye’nin Maarif Davası

Eğitimde Mesleki Gelişim Ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları Sunusu

Seminerin ikinci haftası eğitimin güncel meseleleri,küreselleşme,internet,sosyal medya,fatih projesi,EBA,Merkezi sınavlar vb. ele alınacak

 Örnek Film Listesi

1) İki Dil Bir Bavul
2) Billy Elliot
3) Koro / Les Choristes
4) Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par
5) Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)
6) Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society
7) Sınıf / Entre Les Murs (The Class)
8) Tepetaklak Nelson / Half Nelson
9) Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar
10) Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus
11) 3 Idiots
12) Asya'nın Kandilleri / Belgesel
13) Birinci Sınıf / The First Grader
14) Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman
15) Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have
16) Can Dostum / Good Will Hunting
17) İmparatorlar Kulübü
18) Kara (Black)
19) Özgürlük Yazarları
20) Patch Adams
21) Kör Nokta
22) The Blindside

Öğretmenlerin İzleyeceği Örnek Filmlerin Özetleri

Örnek Kitap Listesi 

1) Türkiye’nin Maarif Davası (Nurettin Topçu)
2) Doğunun Bilgisi Batının Bilimi(Joseph Needham)
3) Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek(Salman KHAN)
4) Cahil Hoca(JacquesRancier)
5) Öğretmen(Frank Mccourt)
6) Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli
7) Okulsuz Toplum(IvanIllich)
8) Beyaz Zambaklar Ülkesinde(GrigoryPetrov)
9) Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri(İsmail Kara- Ali Birinci)
10) Çocuklar Neden Başarısız Olur? (John Holt )
11) Meraklı Zihinler (Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur) (John Brockman)
12) Eğitim Üzerine(Immanuel Kant)
13) Kafa Karıştıran Kelimeler(Rasim Özdenören)
14) Emile(J. J. Rousseau)
15) Ezilenlerin Pedagojisi(PauloFreire)
16) Modern Dünyanın Bunalımı(Rene Guenon)
17) Halkın Bilim Tarihi(Clifford D. Conner)
18) Hızırla Kırk Saat(Sezai Karakoç)
19) Küçük Prens(Antoine De Saint-Exupéry)
20) Sofie'nin Dünyası(JosteinGaarder)
21) Eğitim - Gençlik - Üniversite(Peyami Safa)
22) Bir Bilim Adamının Romanı(Oğuz Atay)
23) Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor) (Henry Rosovsky)
24) Duygusal Zekâ(Daniel Goleman)
25) Okul Sıkıntısı(Daniel Pemac)
26) İnsan ve İnsanlar(Çiğdem Kağıtçıbaşı)
27) Küçük Ağaç'ın Eğitimi(Forrest Carter)
27) Başarısızlığın Olmadığı Okul(William Glasser)
29) Sosyal Bilimleri Açın(Gulbenkian Komisyonu)
30) Bilim Kilisesi: Özgür Bir Toplumda Bilim(Paul Feyerabend)
31) Bürokratlar(Erhan Bener)
32) Çocuk Davamız (Kazım Karabekir)

 


Eğitimde Güncel Meseleler (ınternet, Sosyal Medya, Küreselleşme) Sunusu

Okul Öncesi 2015-2016 Haziran Dönemi Seminer-Mesleki Çalışma Planı


 İlkokul 2015-2016 Haziran Dönemi Seminer-Mesleki Çalışma Planı


 

Ortaokul 2015-2016 Haziran Dönemi Seminer-Mesleki Çalışma Planı
Lise 2015-2016 Haziran Dönemi Seminer-Mesleki Çalışma Planı