İlköğretim Türkçe ve İlkokul Matematik müfredatında değişiklik yapıldı

Melek Ozcelik

İlköğretim Matematik ve İlkokul matematik müfredat programlarında, daha uygulamaya geçmeden değişiklik yapıldı.İlgili değişiklik 2702 sayılı Mart 2016 tebliğler dergisinde duyuruldu.İlk kez 2016-2017 yılında; İlkokul 1.sınıf ve Ortaokul 5.sınıftan itibaren kademeli uygulanmasına karar verilen İlköğretim Türkçe müfredatı ile ilkokul 1.sınıflarda okutulacak olan İlkokul Matematik müfredat programlarında değişiklik yapıldı.

İlkokul matematik müfredatı değişikliği ile tüm matematik müfredatında değişiklik tamamlanmış olacak.Nitekim Ortaokullarda ve liselerde matematik dersinde 2013 yılında yapılan değişiklik en son 2016-2017 yılında 8.sınıflarda ve 12.sınıflarda okutulacak. 

Her iki dersin müfredat değişikliği ile ilgili o tarihlerde şu haberleri yapmıştık: 'İlkokul Matematik Müfredatı Değişiyor' ve 'İlköğretim Türkçe Müfredatı Değişiyor'MART 2016 TEBLİĞLER DERGİSİNDE YER ALAN DEĞİŞİKLİK KARARLARI

'Kurulumuzun 05/08/2015 tarihli ve 71 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programında ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'

Sayı:12 Tarih:7 Mart 2016'Kurulumuzun 28/07/2015 tarihli ve 55 sayılı kararıyla kabul edilen İlkokul Matematik Dersi 2, 3 ve 4. Sınıf Öğretim Programında ekli örneklerine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'

Sayı:13 Tarih:7 Mart 2016

GÜNCELLENEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SON HALİ - İNDİRİNİlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

İlkokul Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programı

2016-2017 Yılı Okutulacak 1.Sınıf Hayat Bilgisi ve Matematik Kitapları

Paylaş: