İlkokul ve Ortaokul Ders Çizelgeleri Değerlendirildi

Melek Özçelik

İlköğretim Kurumları ( İlkokul ve Ortaokul ) Haftalık Ders Çizelgesinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi.

İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinin değerlendirilmesi çalıştayı 16-18 mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bakanlığımızın eğitimde niteliği artırma politikaları çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların daha nitelikli ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla alandan gelen dönütler dikkate alınmakta ve veriye dayalı eylem ve politika geliştirme yaklaşımıyla çalışmaların yürütülmesine önem verilmektedir. Bu nedenle Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanmakta olan haftalık ders çizelgesine yönelik de değerlendirmenin yapılabilmesi için çok boyutlu bir değerlendirme anlayışı esas alınmıştır.

Haftalık ders çizelgesinin mevcut durumuna yönelik nicel, nitel araştırma, literatür taraması yapılmış ve elde edilen sonuçların alanla paylaşılması ve birlikte değerlendirilmesi amacıyla 16-18 Mayıs 2016 tarihlerinde “İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Değerlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaya öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul müdürleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü temsilcileri, maarif müfettişler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ile Bakanlık merkez teşkilatından konuyla ilgili yöneticiler katılmıştır.

Çalıştayda haftalık ders çizelgesinin mevcut uygulaması, yaşanan veya yaşanabilecek sorunlar, çözüm önerileri, çizelgenin daha etkili ve verimli bir şeklide uygulanmasına yönelik yapılabilecekler konuları ele alınmış ve katılımcıların ortak görüşleriyle değerlendirme raporları hazırlanmıştır.MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü