İlkokullar da yetiştirme kursu açabilecek mi?

Melek Ozcelik

İlkokul öğretmenlerinin merakla beklediği,eleştirdikleri,haksızlık yapılıyor eleştirisi yaptıkları kurs sorunu çözülmek üzere.

Daha önce ' İlkokullar da takviye kursu istiyor ' başlıklı bir haber yapmıştık.Sanki MEB bu haberimizi dikkate aldı!Her neyse...

MEB, sınıf öğretmenlerinin görev alabileceği yetiştirme kursu açılmasına yönelik yönetmelik değişikliğini yürürlüğe koydu.Memurlar.net yazarlarından öğretmen Ahmet KANDEMİR'in bu konuyla ilgili değerlendirmesi:

'Mevcut kurs yönergesine göre ilkokullar için yetiştirme ve destekleme kursu açılamıyordu.Yönetmelik değişikliği ile ilkokullar için de kurs açılabilecek.Yani sınıf öğretmenlere de kurs da görev almak imkanı verilecek.

'Eski yönetmelikte ilkokullarda yetiştirme kursu açılabildiğini yeni yönetmelikte yetiştirme kurslarının yer almadığına vurgu yaparak, ilkokullarda ders yılı içinde öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler ve yetersizliği görülen öğrencilere için yetiştirme kursları düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hem liselere hem de üniversitelerin yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine yetenekli olan öğrencileri keşfetmek ve bu lise ve üniversitelere girebilmelerini sağlamak amacıyla özellikle spor, müzik ve görsel sanatlar derslerinden de yönetmelik değişikliği ile yetiştirme kursları açılması sağlanmalıdır.'

16/06/2016 tarih ve 29744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Telafi eğitimi ve yetiştirme programı' başlıklı 33. maddesinin 2. fıkrası;

'(2) İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler ile ihtiyaç olması halinde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları ve ilkokullarda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu veya programları uygulanır.

a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.

b) Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az olamaz.' şeklinde değiştirilerek ilkokullarda yetiştirme kursları açılmasının önü açılmıştır.

Bu değişiklik sonrasında, Şubat 2015 tarih ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi nin de değiştirilmesi gerekmeketdir. Zira, yönergenin 'Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi' başlıklı 5. maddesinde; ' (1)Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam- hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri ne bağlı olarak açılır.' hükmü hala kısıtlama oluşturmaktadır.

Yönetmelik değiştiği için yönergenin de kısa bir sonra değişmesi kesin gibidir.'

Bu öngörüye göre 2016-2017 Eğitim-öğretim yılından itibaren ilkokullar da dahil tüm öğrenciler MEB destekleme yetiştirme kurslarına başvuru yapabilmeli.

Ancak 2016-2017 MEB kurs kılavuzu yayınlandı.İlkokullar için kılavuza göre kurs bu yıl da açılmayacak.

2016-2017 MEB Kurs Takvimi-Öğretmen ve Öğrenci Başvuruları