MEB, 2015 yılı hizmetiçi eğitim planı

Melek Ozcelik

Veri

Boyut35.98 KB
Sahibi
Okul
İndirme171
Tarih2020-02-10 09:44:53
Ekleyenpekiyi

indir

MEB, 2015 yılı hizmetiçi eğitim planı;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 30736300/774/5313998 14/11/2014

Konu : 2015 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince, Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ile taşra teşkilatının görüşleri alınarak hazırlanan 2015 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı ekte sunulmuştur.

2015 yılında düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetleri, ilgi Yönetmelik ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütülecektir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, 2015 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planının uygulamaya konulmasını;

Olurlarınıza arz ederim.

Hamza AYDOĞDU
Genel Müdür