MEB liselerde nakil konusunda uyarıda bulundu

Melek Ozcelik

MEB, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 3 Şubat tarihli yazı ile lise yöneticilerini nakil konusunda uyardı.MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme' başlıklı 38.maddesinin 4 ncü fıkrasının a bendini hatırlatarak:'Nakil ve geçiş başvurusu, her ayın ilk iş gününden son işgününe kadar veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil
şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.'(Değişiklik 1 Temmuz 2015)

MEB Lise Yöneticilerini Nakil için Uyardı

Nakil başvurularının her ayın son iş gününden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul sistemine işlenmesi;nakil kabul işleminin ise,her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar yapılması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.Aksi halde işlem yapan yetkililer hakkında inceleme başlatılacağını belirtti.İŞTE O YAZI:

Paylaş: