MEB merkezi sınavlarla ilgili beklenen çözüm önerileri

Melek Ozcelik

MEB Merkezi sınavlarla ilgili aşağıda sıralanan maddeleri mutlaka dikkate almalı..MEB'in merkezi sınavlarında bu yıl bazı sorunların olduğu sık sık dile getirilmektedir.Hatta biz de bu nedenle 'MEB Sınavlarında görevli seçiminde modülün çalışma mantığı' başlığı ile yazı yazma ihtiyacı duymuştuk.Yazımızda MEB'in sınavlarda görevlendirmeyi hangi kriterlere göre yaptığını dile getirdik.Bazı sorulara cevap vermeye çalıştık.Bu gün de konuyla ilgili maddelerin sıralandığı Mesut BALMUK imzalı bir yazıya Memurlar.net yer verdi.Yazının öğretmenleri çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle aynen paylaşıyoruz.Bakalım MEB, bu yazıya nasıl bir tepki verecek.Merakla bekliyoruz..En azından bazılarına çözüm bulunabilir.En önemlisi de MEB,görevlendirmelerin adaletli olduğunu öğretmenlere iyi anlatmalı..Değilse bile mutlaka gereken en kısa sürede yapılmalı...Çünkü bu konuda öğretmenlerin bazıları,belki de birçoğu, MEB'in işi baştan savma yaptığını düşünüyor,gereken özen gösteriliyor olsa bile..İşte 'MEB Merkezi sınavlarında aksayan yönler' başlıklı o yazı:

'MEB Yıllardır merkezi sınav yapmaktadır. MEB kendi teşkilatının yanı sıra bir çok kamu kurum ve kuruluşu için de sınavlar düzenlemektedir. Sınav ücretlerinde yapılan düzenleme sonrası öğretmenlerden de talep gören sınav görevlerinde yaşanan bazı sorunları ele almak istiyoruz.1- Sınav görevleri verilirken başkan / gözetmen/ Yedek Gözetmen ayrımının görev verilişi sırasında MEBBİS üzerinden yine puan esasına göre belirlenmesi uygun olacaktır. Kurumlarda çekilen kuralar da sorunlar yaşanabilmektedir.

2- Yine sınav görevleri verilirken aynı öğretmene aynı gün içerisinde 2 görev verilmişse (Örneğin Açık Lise 1. Ve 2. Oturum) iki görevin de aynı kurumda verilmesi gerekir. Bu hafta sonu yapılan sınavlarda bu sorun yaşanmıştır. Aday 1.oturumda Fatih ilçesinde bir okulda görev yaparken 2. Oturumda yine aynı ilçede uzak bir okula verilmiştir. Birinci oturum 12.30 da sona ermişken kişinin ikinci oturum için kurala uygun olarak başlangıç saati olan 14.00'ten bir saat öncesine yetişmesi neredeyse imkansızdır.

3- Sınav görevlendirmeleri ilçe düzeyinde yapılmaktadır. Oysa ki bazı ilçelerde sınav yapılmamakta iken bazı ilçelerde bol miktarda sınav yapılmaktadır. Bu nedenle öğretmenler mağdur olabilmektedirler. Bunun için görevlendirmelerin ÖSYM ya da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sisteminde olduğu gibi il düzeyinde okul tercihi şeklinde verilmesi uygun olacaktır.4- Göreve gelen gelmeyen öğretmenlerle ilgili fazlaca yazışmalar yapılmaktadır. Bunun yerine MEBBİS üzerinden oturtulacak sistem ile bina sorumlularının sisteme işlemeleri yöntemi uygulanmalıdır.

5- Sınav cevap kağıtlarına salon başkanı ve gözetmenin Adını- Soyadını ve TC kimlik numarasını yazması sorun oluşturmakta zaman almakta, adayların dikkati dağılabilmektedir. Sınav sonunda imzalanmasına da aday karşı çıkmakta eksik olduğunu düşünmektedir. Uygulamanın kaldırılarak sadece Salon Başkanının imzasına yer verilmesi yeterli görülmelidir.

6- MEB aradan geçen zamana rağmen ödeme sistemini de oturtamamıştır. Halen 2-3 Ocak 2016 tarihinde yapılan sınavların ücretlerini dahi almayanlar vardır. Şubat sınavının ücretleri de aynı şekilde ödenmemiştir.7- MEBBİS sisteminde sınav ücreti yazarken yanlışlık vardır ve öğretmenlerin kafalarını karıştırmaktadır.

Sınav görevlilerinin aldıkları ücretler yaklaşık olarak;

Salon Başkanı: 134 TL

Gözetmen: 120 TL

Yedek Gözetmen: 105 TL şeklindedir.

8- Sınav görev puanı hesaplanırken seçilen (Sınav ücreti/ Sınav Süresi)*100 formülü ile en az puanlı olanlara görev verilmesinin mantığı öğretmenler tarafından çözülememiştir. Alınan ücretlere/görevlere orantılı olarak eşit bir dağılım sağlanabilir.

9- Sınav görevleri tanımlanırken daha hassas davranılmalıdır. Örneğin bu hafta 'Aday Öğretmenliğe Geçiş Sınavı' yazılmıştı. Oysa ki sınavın adı 'Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı' şeklindedir.

Maksut BALMUK

Paylaş: