MEB Rotasyondan geri adım atacak mı?

Melek Özçelik

Eğitim-Sen Rotasyondan Vazgeçilmesi için MEB'e dilekçe verdi

Eğitim-Sen'in konuyla ilgili yaptığı açıklama:

7 Haziran 2015 günü gerçekleştirilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri`nin resmi olmayan sonuçları açıklanmıştır. Buna göre 62. Hükümet de istifasını sunmuştur. Yeni hükümet kuruluncaya değin Milli Eğitim Bakanlığı`nın rotasyon uygulamasından vazgeçmesi için yazılı istemde bulunduk.

İŞTE O DİLEKÇE:

Sayı : 2015/H800/

Konu : Öğretmenlerin Rotasyona Tabi Tutulması

 Uygulamasından Vazgeçilmesi İstemi

         10 Haziran 2015

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne

17 Nisan 2015 gün ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin, ‘Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi’ başlıklı 48 inci maddesinde bir öğretmenin aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süre ile görev yapamayacağı kurala bağlanmıştır. Yönetmeliğin geçiş amacıyla yürürlüğe konan Geçici 3 üncü maddesine göre rotasyon; 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında da 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanacaktır. Sendikamız, öğretmenlerin rotasyona tabi tutulmalarına yönelik olarak ciddi eleştirilerde bulunmuş, eleştirilerinin göz önünde bulundurulmaması üzerine iptali istemiyle dava açmıştır.

Bilindiği gibi 7 Haziran 2015 günü 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri gerçekleştirilmiş, seçimin resmi olmayan sonuçları açıklanmıştır. Bununla birlikte 62. Hükümetin görevi de resmi olarak sona ermiştir. Sendikamız ve binlerce öğretmenin beklentisi doğrultusunda, yeni hükümet kuruluncaya ve Milli Eğitim Bakanı belirleninceye değin rotasyon uygulamasından vazgeçilmeli, bu yıl uygulanmayacağı da bir Genelge ile kamuoyuna duyurulmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli duyarlılığı göstereceği ve sonucu hakkında sendikamızı bilgilendireceğini umuyoruz.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Sakine Esen Yılmaz
          Genel Sekreter