MEB,Taslak Öğretim Programları Yayınladı

Melek Ozcelik

MEB 13 OCAK 2016 tarihinde basın toplantısı ile 2017-2018 yılından itibaren İlkokul 1.Sınıf,Ortaokul 5.Sınıf ve Lise 9.Sınıftan başlayarak tüm derslerin kademeli olarak değişen müfredat programları ile ilgili detaylı bilgi verdi.Yeni Müfredatla İlgili Haberimiz için TIKLAYINIZBu müfredat programlarının taslakları yayınlandı... 

YENİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI-2017 (İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)AŞAĞIDAKİ TASLAKLARI DİKKATE ALMAYIN!...MEB Müfredat değişikliğine hızla devam ediyor.

Bu kez , Sosyal Bilgiler Dersi (4, 5, 6 ve 7. Sınıflar), Teknoloji ve Tasarım Dersi (7 ve 8. Sınıflar), Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar), İletişim ve Sunum Becerileri Dersi (7 veya 8. Sınıflar) müfredat programları değişiyor.

MEB,Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 31 Ağustos'da taslak öğretim programları başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla yayınlanmıştır.Sosyal Bilgiler Dersi (4, 5, 6 ve 7. Sınıflar) (Taslak) Öğretim Programı - İNDİRİN
Teknoloji ve Tasarım Dersi (7 ve 8. Sınıflar)(Taslak) Öğretim Programı -İNDİRİN
Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) (Taslak) Öğretim Programı -İNDİRİN
İletişim ve Sunum Becerileri Dersi (7 veya 8. Sınıflar) (Taslak) Öğretim Programı - İNDİRİN

Taslak Öğretim Programları İle İlgili Görüş ve Öneri Yazmak İçin TIKLAYINIZ
(Not: Görüş ve önerilerinizle ilgili ek dosyalarınızı Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine göderebilirsiniz. Lütfen iletilerinizde 'Konu' kısmına ilgili taslak öğretim programının ismini yazınız.)

TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAMUOYUNUN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNE SUNULDUSürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için temel becerileri ve yetkinlikleri geliştirmeyi önceleyen ve hedefleyen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları (2012/104 sayılı karar) ile 10. Kalkınma Planı hedefleri ve dönüşüm programı (1.19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı) doğrultusunda öğretim programlarını güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Öğretim programlarının güncellenmesinde özet olarak şu aşamalar izlenmektedir:
1. Her bir dersin öğretim programı içim alan uzmanları ve öğretmenlerden oluşan çalışma grupları oluşturulmaktadır.
2. Çalışma grupları mevcut öğretim programlarının uygulanmasına dair çalışmalar ve raporlar, uluslar arası gelişmeler, bilim ve teknolojide yenilikler, üst politika belgelerinde ve planlardaki gelecek öngörülerini de dikkate alarak öğretim programlarını gözden geçirmektedir.
3. Çalışma gruplarınca hazırlanan program değişikliği önerileri öğretmenler, akademisyenler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylarda değerlendirilerek güncellenecek öğretim programı için bir taslak metin oluşturulmaktadır.
4. Çalışma gruplarınca hazırlanan taslak metin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenerek gerekli görülen düzenlemeler yapıldıktan sonra 15 gün süre ile Başkanlığın web sayfasında yayımlanarak (askıya çıkarma) başta öğretmenler ve alan uzmanları olmak üzere kamuoyunun görüşüne sunulmaktadır. Taslak öğretim programı üzerinde, hiçbir sınırlama olmaksızın, her bir vatandaşımız görüş bildirme, eleştiride bulunma ve öneri getirme hakkına sahiptir.
5. Taslak öğretim programı ile ilgili görüş, eleştiri ve öneriler, çalışma grupları ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uzmanlarınca değerlendirilerek, taslak öğretim programına Kurul görüşmesi öncesi son şekli verilmektedir.,
6. Taslak programlar Kurulda görüşülerek sonucu Bakan onayına sunulmaktadır.

Sosyal Bilgiler (4-7. sınıf), Teknoloji ve Tasarım (7-8. sınıf), Ortaokul Düşünme Eğitimi (seçmeli), Ortaokul İletişim ve Sunum Becerileri (seçmeli) taslak öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasından yayımlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.Bakanlığımız, öğretim programlarının geliştirme faaliyetlerine katılımın sağlanmasına önem vermekte, çalışmalara akademisyenlerin, öğretmenlerin ve programı güncellenen dersin niteliğine göre çeşitli paydaşların katılımını sağlamaktadır.

Program geliştirme çalışmalarında katılımın daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak amacıyla Sosyal Bilgiler (4-7. sınıf), Teknoloji ve Tasarım (7-8. sınıf), Ortaokul Düşünme Eğitimi (seçmeli), Ortaokul İletişim ve Sunum Becerileri (seçmeli) taslak öğretim programları görüş, öneri ve eleştirilere açılmıştır. Taslak program üzerinde görüş belirtmek, öneri sunmak ya da eleştirileri ile katkı sağlamak isteyen herkes bireysel olarak görüşlerini yazabilir. Ayrıca hiçbir sınırlama olmaksızın, tüm kurum ve kuruluşlar kurumsal olarak görüş ve önerilerini bildirebilirler. Taslak programın askıda kaldığı süre içinde alacağımız görüş ve öneriler değerlendirilerek taslak öğretim programı gözden geçirilecek ve taslak öğretim programına son şekli verilecektir.

Öğretim programları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31’inci maddesi kapsamında değerlendirildiğinden, taslak metin dahil olmak üzere taslak öğretim programları ile ilgili bildirilen görüş ve öneriler, görüş ve öneri sunanlar adına herhangi bir telif hakkı ve sahipliği doğurmaz.

Taslak öğretim programları ile ilgili görüş ve öneri sunmak isteyen başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini aşağıdaki link üzerinden veya ilave dosya sunmak istemeleri halinde e-posta ile 15/09/2015 Salı günü saat 18:00’a kadar Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine göndermelerini bekliyoruz.

Özellikle öğretmenlerimizin önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, görüş ve önerileri ile katkı sağlayacak tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Özellikle bu derslerin öğretmenleri,yarın programdan şikayet etmemek için mutlaka görüş belirtmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Paylaş: