MEBBİS'de KBS Görevli Ödeme Listeleri Ekran Açılışı

Melek Özçelik


KBS Görevli Ödeme Listeleri isminde yeni bir sayfa Diğer Sınavlar Menüsünün altına eklenmiştir.

Bu ekrandan 2017 yılı itibari ile Açık Öğretim Sınavlarında görevli kişilerin sınav geldi gelmedi listeleri alınabilecek ve sınav ödemeleri KBS sistemi üzerinden yapılan kişilerin ödendi bilgileri işaretlenecektir.Böylelikle ödeme işlemleri hem kurum hem de kişiler tarafından takip edilebilecektir.

MEBBİS üzerinde Sınav İşlemleri Modülü > Diğer Sınav İşlemleri > KBS Görevli Ödeme Listeleri ekranı kullanıma açılmıştır.Bu ekranda 2017 yılı itibari ile Açık Öğretim Sınavları için; 

1-) Görevli kişilerin sınav için Geldi/Gelmedi listeleri alınabilecektir.

2-) Sınav ödemeleri KBS üzerinden yapılan kişilerin Ödendi bilgileri işaretlenip kaydedilecektir.

3-) Ödendi işlemleri hem kurum ve hem de kişiler tarafından MEBBİS üzerinden takip edilebilecektir.

4-) Bu ekrandaki işlemler sınavda görevli kişilerin kadrolu olduğu kurum müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Sınav bilgilerinin girişleri

Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı ile temel eğitimden ortaöğretime geçiş ortak sınav/mazeret (hafta sonu) sınavlarında; bina yöneticisi, bina yönetici yrd., salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmenlere ait KBS sisteminde ek ders menüsünden girilecek olup (hesaplama seç + ek ders dışı ödemeler bölümüne girilerek) veri ekle'den sınav görevi seçenekleri (önemlidir bina sınav sorumlusu ve bina sınav sorumlusu yardımcısı seçenekleri kesinlikle yazılmayacak bu ünvanlar ilden gelen idareciler ile ilgilidir)+ gösterge değeri + oturum sayısı girilerek kaydet butonuna basılarak hesaplama işlemi yapılacaktır..

Not: aşağıdaki gösterge tablo doğrultusuna göre giriş yapılacaktır. 

Mutemetlik bürosuna getirilecek evraklar.

Sınava girdiklerine dair mebbis sisteminden alınacak KBS görev çizelgesi adlı belgeden 2 nüsha- ocak ayı ek ders evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

Sınavlarda görev alan öğretmenler ile ilgili işlemler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta olup, ilgili görevlilere ait raporları MEBBİS 'Sınav İşlemleri Modülü'nden temin edebilirsiniz.

Ocak Ayı Ekdersleri ve AÖL-1 ve AÖO-1 KBS Veri Girişleri

1.Dönem Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere ait ücretler KBS sistemi üzerinden ödeme işlemleri yapılacaktır.

Bu ödeme işlemleri; aşağıdaki tablodaki gösterge rakamları üzerinden ilgili okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Sınav Ücretleri ile ilgili yapılacak işlemler

1- Görevli personel listesi MEBBİS üzerinden;Sınav İşlemleri Modülü / Notlar ve Duyurular / Rapor Al / KBS Listesi (Kurumunuzdan Görevlendirilen) raporlarından alınacak.

2- KBS sistemi üzerinden;

a- Ek ders Veri Girişi kısmında bulunan Ek ders Dışı Ödemeler seçilecek.

b- Veri ekle ile personellerin sırasıyla sınav görevi, gösterge değeri, oturum sayısı girilecek.

c- Birden fazla sınav için veri ekle işlemi tekrarlanacaktır.

Giriş yapılan bilgilere ait MEBBİS raporların ve ekders çizelgelerinin İlçemiz mutemetlik bürosuna onaylanarak 31 Ocak 2017 mesai bitimine kadar elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Ödemeye esas sınav listesi:

Açık Öğretim Lisesi 2016-2017 1. Dönem Sınavı 7-8 Ocak 2017
Açık Öğretim Ortaokulu 2016-2017 1.Dönem Sınavı 8 Ocak 2017


*** NOT: Sınav ücreti onaylama işlemleri ve Ocak ek-dersleri birlikte yapılarak getirilecektir.

*** NOT: Bina görevi olarak Cezaevinde görevli gözüken personele SALON BAŞKANI göstergesi üzerinden ödeme yapılacaktır. (18/01/2012 tarih ve 201/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarının Madde-13 2.bendi)

Kaynaklar: Sakarya MEM, Eskişehir MEM, Memurlar.net