Meslek Liselerin haftalık ders çizelgesine iptal kararı

Melek Ozcelik

Danıştay, meslek liselerine, genel liseler ve imam hatip liselerine göre daha az seçmeli ders verilmesini öngören haftalık ders çizelgelerinin iptaline hükmetti.Meslek liselerine, genel liseler ve imam hatip liselerine göre daha az seçmeli ders verilmesini öngören haftalık ders çizelgeleri iptal edildi.Eğitim-İş Sendikası, genel lise, fen lisesi, Anadolu ve sosyal bilimler liselerindeki 'alan' uygulamasının kaldırılması işlemi ile liselerde haftalık ders çizelgesi tablolarının iptali istemiyle Danıştay 8. Dairesinde dava açtı.

Daire, liselerde haftalık ders çizelgesini iptal ederken, 'alan' uygulamasının kaldırılması işlemine yönelik iptal istemini ise reddetti.

Kararda, haftalık ders çizelgelerinde imam hatip liselerinde 11-12, genel liselerde 13-17, mesleki ve teknik liselerde ise 3-6 saat seçmeli ders öngörüldüğü belirtildi.Çizelgelere göre mesleki ve teknik liselerin yine mesleki liselerden imam hatip liselerine oranla daha az seçimlik ders alacağı ifade edilen kararda, 'Genel lise ve imam hatip liselerinin seçimlik ders sayısının meslek liselerinden oldukça yüksek olduğu anlaşılmış olup, bu durumun eşitlik prensibine ve eğitim hakkı ilkesine uygun düşmeyeceği görülmektedir' değerlendirmesinde bulunuldu.

Mevzuat hükümlerine göre mesleki teknik eğitim okul ve kurumlarının da imam hatip liselerinin de amacının, öğrencileri hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlamak olduğu aktarılan kararda, bu liselerin statü olarak birbiriyle aynı düzenlendiği, biri lehine yapılacak düzenlemenin diğeri lehine de yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, şunlar kaydedildi:'Bu hale göre, dava konusu düzenlemeyle gerek genel liseler ve gerekse imam hatip liselerinin seçimlik ders saati sayısının meslek liselerinin seçimlik ders saatinden çok fazla olduğu, bu durumun meslek liseleri aleyhine eşitliğe aykırı bir uygulamaya neden olacağı ve meslek liselerinin amaçlarından yükseköğretime hazırlama konusunda eksik, yetersiz eğitim alınmasına neden olacağı görüldüğünden, meslek liseleri yönünden tesis edilen eksik düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.'

Genel lise, fen lisesi, Anadolu ve sosyal bilimler liselerindeki 'alan' uygulamasının kaldırılmasına yönelik değerlendirmede de bu işlemle öğrencilerin ortak dersler dışında alacakları seçmeli derslerle girmek istedikleri yükseköğretim programına uygun ders almasının sağlandığı belirtildi.

Kararda, bu yöntemle önceki sistemde sınıf tekrarına yol açan uygulama yerine, öğrencilerin alt sınıfta alıp başaramadıkları seçimlik dersi, üst sınıfta değiştirme hakkına sahip olduğu bilgisine yer verildi.Düzenlemenin üniversiteye giriş sınavı sistemiyle uyumlu olduğu ifade edilen kararda, 'Öğrencinin 'alan' uygulamasında almak ve başarmak zorunda olduğu tek seçenek yerine, çok seçenekten oluşan tercih yapabilme olanağına kavuşturulduğu, öğrencinin yetenek ve ilgisi doğrultusunda eğitim alması olanağı getirdiği değerlendirildiğinden işlemin bu yönünde hukuka aykırılık bulunmamaktadır' görüşüne yer verildi.

Hürriyet

Paylaş: