Meslek liselerine sınavsız geçiş kalkıyor,ek puan geliyor

Melek Ozcelik

Meslek liselerine sınavsız geçişin yerine ek puan geliyorYÖK kanununda önemli değişiklikler yapılıyor. Terör eylemlerini destekleyen akademisyenler yanacak...Eğitimle ilgili TBMM'ye gönderilen 25 maddelik tasarı YÖK'e akademisyenlere bazı durumlarda doğrudan soruşturma açma ve görevden alma yetkisi veriyor.

İşte tasarıdan bazı maddeler:

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu, devlet ya da vakıf üniversitelerinde bir akademisyenin siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya desteklemek fiillerini işlemesi durumunda, dekanlık ve rektörlüğün işlem yapmasını beklemeden doğrudan soruşturma yetkisine sahip olabilecek.Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu öğrenciler, YÖK'ün belirleyeceği aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmeleri halinde merkezi sınavdan aldıkları puana ek puan hakkı elde edecek.

Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş uygulaması da kaldırılacak.

Her özel sektör, özel meslek lisesi açıp, devletten teşvik alarak, kendi iş gücünü yetiştirebilecek. Öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından fabrikalarda istihdam edilebilecek.Mesleki teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin son sınıfta yaptıkları stajlara en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerin stajlarındaki maaşlarının büyük bir oranı devlet tarafından ödenecek.

Meslek lisesi öğrencileri 10'uncu sınıftan itibaren iş kazası risklerine karşı devlet tarafından zorunlu sigorta kapsamına alınacak.

TÜRKİYEPaylaş: