Meslek liselerinin il il başarı oranları (2012-2013)

Melek Özçelik


Veri

Boyut7.13 KB
Sahibi
Okul
İndirme320
Tarih2020-02-11 02:15:18
Ekleyenpekiyi

indir

Meslek liselerinin il il başarı oranları (2012-2013):Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 31.10.2013 tarih ve 3148275 sayılı yazıları ile il il okul okul tüm derslerin başarı oranları yetkililere gönderildi.İlgi yazıda; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi' başlığı altında 47. maddesinin 1.ve 2.fıkrasındaki; 'Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.' hükümleri hatırlatılarak öğrencilerin okuldaki başarılarının arttırılması için gerekli önlemlerin alınması istendi.1. Bu çalışma, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin, e-okul sisteminde yer alan yılsonu başarı puanları esas alınarak hazırlanmıştır.2. Başarı çizelgelerinde görülen ok işaretlerinin yönü Türkiye ortalaması dikkate alınarak belirlenmiştir.3. Başarı çalışmasında sözel dersler için Tarih, Coğrafya, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ve T.C. İnkılap Tarihi derslerinin yılsonu başarı puanları esas alınmıştır. Sayısal dersleri için Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Geometri derslerinin yılsonu başarı puanları esas alınmıştır.4. Bu çalışmada tüm dersler ile Yabancı Dil dersi yılsonu başarı puanları da ayrıca ele alınmıştır.5. İlinizdeki okul ve ilçe sıralamaları tüm derslerdeki yılsonu başarı puanları dikkate alınarak belirlenmiştir.