Meslek okullarında görevli kültür öğretmenlerinin dikkatine

Melek Ozcelik

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNE DUYURULURBakanlığımız 2014 Yılı Ek Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan;a) 01-05 Eylül 2014 (Faaliyet No: 2014000285) Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılacak olan “ Drama Kursu ” ile

b) 25-29 Ağustos 2014 (Faaliyet No: 2014000294) Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılacak olan “ İletişim ve Beden Dili Teknikleri Semineri ” ne katılmak isteyen Kültür Dersi öğretmenlerinin görev yaptıkları okul müdürlerine onaylattıkları dilekçeleri (dilekçede mutlaka T.C. kimlik numaraları, okulları ve alanlarının doğru olarak belirtilmesi zorunludur.)

            Genel Müdürlüğümüzün (0 312 418 84 06) faksına müracaat etmeleri gerekmektedir.İlgilenen öğretmenlerimize duyurulur.

            Faaliyete ait müracaatların değerlendirme sonuçları Genel Müdürlüğümüz web sayfasında ilerideki tarihlerde ilan edilecektir. 

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜPaylaş: