Müdürler, tüm öğretmenleri değerlendirecek

Melek Ozcelik

MEB'in yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan hükme göre, okul müdürleri öğretmenleri eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirmeye tabi tutacak.17 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede önemli bir hüküm yer almaktadır. Buna göre, 2015-2016 öğretim yılından itibaren tüm öğretmenler okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.Değerlendirmelerde 50 adet kritere bakılacaktır. O kriterleri görmek için tıklayınız.İŞTE YÖNETMELİĞİN O HÜKÜMLERİ

Değerlendirme ölçütleriMADDE 54 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere  her ders yılı sonunda,  görev yaptığı eğitim kurumunun  müdürü  tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak  Ek-3'te yer alan Form  esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren  bir ay içinde , MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur.(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere  başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

YürürlükMADDE 65 - (1) Bu Yönetmeliğin  54 üncü maddesi 2015-2016 öğretim yılı başında,  diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Memurlar.net

Paylaş: