Öğrencilerin 2.Dönem Kurs Başvuruları Başladı

Melek Ozcelik

Öğrencilerin 2015-2016 Yılı MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başlamış olup 18 Ocak'a kadar devam edecek

ÖĞRETMENLERİN BAŞVURULARI TAMAMLANDIMEB 2015-2016 Öğretim Yılı 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayınladı.Öğretmenlerin 26 Aralık 2015 tarihinde başlayan 2.dönem kurs başvuruları 2 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI 3-18 OCAK 2016 TARİHLERİNDE ALINACAK

Kılavuza göre,MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına öğrencilerin başvuruları 3 Ocak'ta başladı.Öğrencilerin başvuruları 18 Ocak 2016 Pazartesi gününe kadar devam edecek.Öğrencilerin başvurusu tamamlandığında kurs merkezleri 19-29 Ocak 2016 tarihlerinde sınıfları/şubeleri oluşturacaklar.E-KURS MODÜL GİRİŞ (ADRESLERİ) YERLERİ

Kurs başvurusu için e-kurs modülüne iki yolla giriş yapılabilir:

a)  MEB Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesi( http://odsgm.meb.gov.tr/ )nde sağ üst köşeden ' KURSLAR ' a tıklayarakb)  EBA Portalında (http://www.eba.gov.tr/) sağ üst köşedeki ' e-KURS ' den giriş yapılabilir.Açılan ekranda sizinle ilgili olan kısma tıklayınız.

ÖĞRENCİLER KURS İÇİN EBA ŞİFRESİNİ NEREDEN ALACAKLAR?

Kursa katılmak isteyen tüm öğrencilerin, e-kurs modülüne giriş yapabilmeleri için EBA giriş şifreleri olması gerekiyor.

Bunun için;

a)  Okula devam eden öğrenciler şifreyi okul/kurumlarından alacaklar.Okul yönetiminden aldıkları EBA Şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabileceklerdir.İstedikleri derslerden kurs açılmaması durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebileceklerdir.

b)  Açık öğretim öğrencileri ise başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler(mezunlar) ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1) Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları,resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.
2)  Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.
3)  Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.
4)  Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.
5)  Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvurur.
6)  Öğrenci/kursiyerler devam etmek istedikleri kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından tercihte bulunurlar.
7)  Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI
1) Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin ise diploma notu esas alınarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
2)  Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak her bir sınıfın azami öğrenci/kursiyer sayısı dolmadan yeni bir kurs sınıfı oluşturulamaz. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.
3)  Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.
4)  Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı seviyedeki özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.
5)  Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kurs sınıfının
birleştirilmesi veya kapatılmasına ay sonunda komisyon tarafından karar verilir, bu işlemler e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

2.DÖNEM KURSLARI 8 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

MEB  (DYK) Yetiştirme ve Destekleme 2.Dönem Kursları 8 Şubat 2016 tarihinde başlayacak.17 Haziran 2016 tarihinde sona erecek.

Paylaş: