Osmanlı Türkçesi yerinde öğretilecek

Melek Özçelik

Öğrenciler mezarlık, cami ve çeşmeleri ziyaret ederek Osmanlı Türkçesini uygulamalı öğrenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, lise 1-2 ve 3. sınıflarda seçmeli olarak okutulan Osmanlı Türkçesi dersine ilişkin öğretim programı hazırladı. Programın giriş bölümünde “Osmanlı Türkçesi, ecdadımızın bin yıla yakın bir süre kullandığı bir yazı dilidir. Bu yazı dili ile ecdadımız, millî kültürümüzü şekillendiren sayısız eser ortaya koymuştur. Program, bu büyük kültür birikimini, yazıldığı alfabeyle inceleyip değerlendirmenin yolunu açmayı hedeflemektedir” ifadeleri dikkat çekti.

Programa göre derste “Osmanlı Türkçesinin birlik ve beraberliği sağlayıcı bir unsur olduğu” anlatılacak, öğrenciler Osmanlı Türkçesiyle yazma yeteneği kazanacak, eski metinleri okuyarak kelime hazinelerini zenginleştirecek, hat çeşitlerini ve hat sanatını tanıyacaklar.Derste, öğrencilerin Osmanlı Türkçesi ürünlerini yerinde görmelerini sağlamak amacıyla okulun yakın çevresindeki arşiv, kütüphane, mezarlık, müze, cami ve çeşme gibi mekânlara ziyaretler gerçekleştirilecek.

Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı

Türkiye