Performans Değerlendirme Programı

Melek Ozcelik

VeriBoyut498.39 KB
Sahibi
Okul
İndirme300
Tarih2020-02-06 20:03:28
Ekleyenpekiyi

indirPerformans Değerlendirme Programı;

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; sınavların, soru, şube ve sınıflar bazında analizlerinin yapılması, bu analizler üzerinde ortak hataların tespit edilmesi, ayrıca; Zümre Öğretmenler Kurulunda ortak yapılan sınavların genel bir değerlendirmelerinin yapılmalı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ(SINAV ANALİZLERİNİN YAPILMASI HAKKINDAKİ MADDELER)

MADDE 4- (1) t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesi,

 MADDE 45- (1) b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

 MADDE 111- (2) ...Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır

Paylaş: