Rotasyon için dava dilekçe örnekleri

Melek Ozcelik

Veri

Boyut23.14 KB
Sahibi
Okul
İndirme34
Tarih2020-02-13 22:52:53
Ekleyenpekiyi

indir

1) Dönüşen Eğitim Kurumlarında Görev Yaparken Rotasyona Tabi Tutulan Öğretmenler
2) Sınavla öğretmen ataması yapılan okullardaki sınavla atanmış öğretmenler için rotasyon dava dilekçesi örnekleriMEB'in yayınladığı Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer
Değiştirmelerine İlişkin Duyuru doğrultusunda, yer değiştirme başvuruları 20-24 Temmuz 2015
tarihleri arasında alınacak; atamalar 29 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.


Ancak rotasyon uygulaması çok sayıda mağduriyeti beraberinde getirecektir.
İlköğretim okulları ilkokul ve ortaokula dönüştürüldüğünde yöneticileri dahil her şeyleri değiştirilerek
öğretmenlere yeni atama kararnameleri tebliğ edilmesine karşılık, bu kurumlarda dönüştürülme
işleminden önce ve sonra geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilerek öğretmenler rotasyona zorlanmaktadır.


Yönetmelikte aranan aynı eğitim kurumunda 15 yılını tamamlamış olma şartı bu öğretmenlerimiz bakımından gerçekleşmemektedir.Diğer yandan sınav puanıyla atanan öğretmenlerimizin de tercihlerine atanamamaları halinde kazanılmış haklarının korunmayarak
re’sen düz liselere atanmaları ihtimali söz konusudur.


Bu öğretmenler istemeleri halinde bireysel dava açma yoluna giderek haklarını arayabileceklerdir.


Bu durumda olan ve rotasyon için yargı yoluna başvurmak isteyen öğretmenler için DİLEKÇE ÖRNEKLERİ