Sene sonu zümrelerinde gündem maddeleri neler olabilir?

Melek Özçelik

2015-2016 yılı sene sonu zümre toplantılarında neler görüşülebilir,neler ele alınabilir?

Lise matematik,fizik,kimya,biyoloji,tarih,coğrafya,Türk dili ve edebiyatı,ingilizce vb...sene sonu zümrelerde,branşlara göre bir takım değişiklikler olsa da üç aşağı beş yukarı bir çok konu aynı.Öğretmenler şu maddelerden seçim yaparak zümrede ele alabilirler.Tabi bazı branşlara yeni özel maddeler eklenebilir.

ÖRNEK ZÜMRE GÜNDEM MADDELERİ

*2015-2016 Eğitim-öğretim yılı dönem başı ve aylık zümrelerinin değerlendirilmesi,
*Öğrenci başarı durumumun ele alınması,
*Dersin öğretim programı ve ünitelendirilmiş yıllık planın uygulanma durumunun görüşülmesi ve bir sonraki öğretim yılı için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
*2016 YGS sonuçlarının, önceki yıllarla kıyaslayarak, değerlendirilmesi,
*Diğer zümre öğretmenleri ile yapılan iş birliğini değerlendirilmesi ve bir sonraki yılda alınacak önlemlerin görüşülmesi,
*E-Okul bilgi sisteminden alınan istatistikler doğrultusunda zümre öğretmenlerin ders ve sınıf bazında başarılarının değerlendirilmesi,
*EBA kullanımı ve Fatih projesi uygulamalarının ele alınması,
*Öğrencilere verilen proje ve ödevlerin takip durumu,
*Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi,
*2016-2017 Eğitim-öğretim yılı için hangi hazırlık çalışmalarının yapılabileceğinin görüşülmesi,
*2016-2017 yılında ilk kez uygulanacak yeni müfredat programının incelenmesi,
*Eğitim-öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bunların giderilmesi için 2016-2017 yılında alınabilecek önlemler
*Ölçme ve değerlendirmede ne ölçüde birlik ve beraberliğin sağlandığının görüşülmesi,
*Destekleme ve yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi ve yaz dönemi DYK çalışmaları,Biz burada lise öğretmenleri zümre toplantıları için gündem maddeleri dedik ama bir çok madde hem ilkokul hem de ortaokul için örnek olabilir.Hatta sadece yıl sonunda değil,sene başı ve 2.dönem başı zümre toplantılarında bile çoğu gündem maddesi olarak ele alınabilir.


ZÜMRE TOPLANTILARI İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR


ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Kurulda;

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir.

Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır.