Şube müdürlüğü sözlü sınav sonuçları

Melek Ozcelik

Mahkeme Kararı Gereği İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavı Sonuçları

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZT.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel MüdürlüğüSayı : 41289672/125/8657556 01.09.2015
Konu:  Sözlü Sınav Sonuçları Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNEİlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

Mahkeme kararı gereği il/ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavı puanı düzeltilenler ile sözlü sınava girenlerin sözlü sınav puanları, Bakanlığımızın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında 02/09/2015 tarihinde açıklanacaktır.

İlgi Yönetmelik hükmü gereği sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren itiraz süresi 5 iş günüdür. Bu süre 03/09/2015 tarihinde başlayıp 09/09/2015 tarihinde bitecektir.Bilgilerinizi ve ilgililerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür