Zabıt Katipliği sınav metinleri 2014

Melek Özçelik

Veri

Boyut2.25 MB
Sahibi
Okul
İndirme104
Tarih2020-02-07 00:25:27
Ekleyenpekiyi

indir


Zabıt Katipliği sınav metinleri;

13 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan zabıt katipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinleri İNDİRİN

Adalet Bakanlığı Memur sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 6/c bendinde ' Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)' hükmü yer almaktadır.