Bankadan Kredi Dosya Masrafları Nasıl Geri Alınır?

Melek Özçelik

Bakanlık kredi dosya masraflarının iadesi ile ilgili çok sayıda talep gelince açıklama yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vatandaşın mahkemeye gitmeden sorunlarını çözdüğü tüketicihakem heyetlerinin alacağı kararlarda dikkat edilecek hususları tek tek belirledi.

AYRI AYRI BAŞVURU GEREKİYORBuna göre bir bankadan birden fazla kredi çeken tüketicinin, bu kredilerin tümünün dosya masrafını geri alması için hakem heyetlerine ayrı ayrı başvurması gerekiyor.

TEK KARAR VERİLMEYECEK

Bir vatandaş tarafından aynı bankadan çekilmiş 5 ayrı bankakredisinin dosya masraflarınıniadesi için başvuru yapıldıysa, bu başvuru hakkında tek karar verilemeyecek.

Tek banka kredisi nedeniyle dosya masrafı, ipotek ücreti ve yeniden yapılandırma gibi şikâyetler için tek başvuru yeterli olacak.

ZAMAN KAYBI ÖNLENECEK

Vatandaş mağduriyetinin önlenmesi için yeni kanundan önce yapılan başvurularda da ‘görevsizlik’ kararı verilecek. Böylece, vatandaşın zaman kaybı önlenecek.

 İL HEYETİ İÇİN 3 BİN TL SINIRI

 2 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda ilçe, 3 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklarda il hakem heyetleri yetkili olacak.

 MASRAFLARI SATICI FİRMA KARŞILAYACAK 

Tüketici hakem heyetinde yapılan incelemeye yönelik bilirkişi ve tebligat ücretleri, satıcı ve sağlayıcı firma tarafından karşılanacak. Böylece, vatandaşın bu tür masraflar nedeniyle hak aramaktan vazgeçmesi önlenecek.

 Yeni kanundan önce imzalanmış sözleşmelerin yeni kanuna aykırı hükümleri iptal edilecek.

HABER7

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği