MEB 'Öğretmen Gelişim Eylem Planı' Hazırladı

Melek Ozcelik

MEB öğretmenlerin alan bilgilerini sürekli güncellemeleri, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla 'Öğretmen Gelişim Eylem Planı' hazırladı.Milli Eğitim Bakanlığı nca (MEB), öğretmenlerin alan bilgilerini sürekli güncellemeleri, öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılmalarını sağlamak ve eğitim alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla ' Öğretmen Gelişim Eylem Plan ı' hazırlandı.Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmenlere yönelik Öğretmen Gelişim Eylem Planı ile öğretmenlerin uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, eğitim öğretimde kaliteyi artırmaları hedefleniyor.

Program kapsamında, Türk eğitim sistemi ve eğitim politikaları, eğitim felsefesi, eğitimde yeni yaklaşımlar, eğitimde başarılı ülkelerin eğitim politikaları ve sistemleri, öğretmenlik, öğretmenliğin misyonu, milli, manevi ve evrensel sorumlulukları, etkili iletişim becerileri, eğitim yönetimi, kalite geliştirme, süreç izleme ve değerlendirme, vizyoner liderlik, sürdürülebilir takım ruhu ve kurum kültürü oluşturma, eğitim tarihimizde iz bırakan eğitimcilerin örnek hayatları, eğitim, bilim, tarih, medeniyet ve kültürel miras, ölçme değerlendirme teknikleri, yenilikçi çalışmalar, robotik kodlama konular, bazı projeler ve uluslararası programlarla ilgili her ay iki etkinlik düzenlenecek. 

Etkinlikler, 'kitap-makale-şiir okuyoruz', 'film-tiyatro izliyoruz', 'konferans-panel-söyleşi-seminer-kurs dinliyoruz', 'seyahat-ziyaret-çalıştay-toplantı-atölye çalışması gerçekleştiriyoruz', 'uygulama-düşünce-sunum-iyi örnek paylaşıyoruz' başlıklarında gerçekleştirilecek.Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında, üniversiteler, kamu kurumları, halk eğitim merkezleri, yerel yönetimler, okul aile birlikleri, bilim-kültür merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde uygulanacak çalışmalar, elektronik sistem üzerinden izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Okulları Vizyon Belgesi'ne göre hazırlanan Kalite Takip Sistemi ile takip edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 'Öğretmen Strateji Belgesi' ve 'Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri' çerçevesinde hazırlanan eylem planı, Şubat 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya konuldu.

Paylaş: