Öğretmenlere Hangi Durumlarda Nöbet Ücreti Ödenmez?

Melek Özçelik


Öğretmenlerin nöbet karşılığı ek ders ücretinin ödenmesi ile normal ek dersin ödenmesi bazı noktalarda birbirinden ayrılıyor.Bu farklılık da sorumuzun cevabı demek

2014-2015 Eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin bazıları nöbet eylemine katılarak nöbet tutmadılar.Bu durum okul yönetimini oldukça zor durumda bırakan bir durumdu.Sonunda hükümet toplu sözleşme masasında sağ duyulu davranarak ,sendikaların öğretmenlerin nöbet ücreti konusunda taleplerine kulak verdiler.

23 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 'Toplu Sözleşme Mutabakatı-2015'nın 22.maddesi nöbet ücreti ile ilgili:'MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.'

Bu maddeyi temel unları ile ele alırsak,öğretmenlerin nöbet ücreti ile ilgili her şey ortada;

Nöbetçi ücreti,

1) Fiilen yapılmak şartıyla normal çalışma günlerinde,
2) Nöbetçi öğretmen ve nöbetçi müdür yardımcılarına,
3) 2016 yılında haftada 2 saati,2017 yılında 3 saati geçmemek üzere,

ödenir.

Öğretmenlere Hangi Durumlarda Nöbet Ücreti Ödenmez?

Burada ilgili maddeleri biraz açarsak hangi durumlarda nöbet ücreti ödenmez sorusuna cevap bulmuş oluruz:

Öğretmenlere 'Millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevleri' için ek ders ödeniyor.

*Ancak nöbet görevi ,Millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde nedeniyle tatile denk gelirse, fiilen yapılmadığı için nöbet ücreti ödenmeyecek

'Herhangi bir nedenle eğitime ara verilmesi kararlaştırılan il ve ilçelerde görev yapan eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklarından ek ders ücretleri tam ödenecektir.'

*Ancak kar tatili gibi eğitime ara verildiğinde nöbet görevi fiilen yapılamayacağı için nöbet ücreti ödenmeyecek

 3.maddeyle ilgili de biraz bilgi verecek olursak;Ek ders ücreti 2016 yılı Ocak'ta, gündüz için 140*0,088069 olacaktır. Bu da, 12,32 liradır. Bu miktardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir.Bir öğretmenin haftada bir olmak üzere ayda ayda 4 nöbet tuttuğunu ela alırsak,nöbetçi eğitimcilere 2016 yılında 98 ,2017 yılında 148 lira civarı brüt ek ders ücret ödenecektir.

Tabi bu sözünü ettiğimiz durumlar uygulamalardan sonra daha netlik kazanacaktır.