2016 PYBS başvuru e-Kılavuzu

Melek Ozcelik

2016 PYBS başvuru e-Kılavuzu yayımlandı.Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzunu yayımladı.Bu kılavuzda; PYBS'yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 28 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacaktır.2016 PYBS başvuru e-Kılavuzu  için;  Tıklayınız

Paylaş: