2020 Yılı ÖSYM Sınavları Görevli Ücretleri

Melek Ozcelik

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi ÖSYM Sınavları Salon Başkanı-Gözetmen (Görevli) Ücretleri

2020 yılında ÖSYM sınavlarında (KPSS,YKS,DGS vb.) görev yapacakların memur maaş oranında artırılan ücretleri belli oldu.

Maliye Bakanlığı, 2020 yılının Ocak-Haziran aylarında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.Böylece, 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak  aylık katsayısı (0,146061) olarak  belirlenmiştir.MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

Başta YKS-TYT ve AYT,KPSS ve DGS olmak üzere ÖSYM'nin yapacağı sınavlarda Ocak-Haziran döneminde ödenecek ücretleri netleşmiş oldu.Bu sınavlarda görev almayı düşünenler sınav tarihinden önce ÖSYM'nin ' (GİS)Görevli İşlemleri Sistem i' (https://gis.osym.gov.tr ) nden başvuruların açıldığı tarihlerde başvuru yapmaları gerekiyor.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi  ÖSYM   sınav ücretleri

Brüt Ödenecek Sınav Ücretleri:

Bina Sınav Sorumlusu                            :438,18 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı             :292,12 TL
Bina Yöneticisi                                       :292,12 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı                        :262,90 TL
Salon Başkanı                                       :262,90 TL
Gözetmen                                             :219,09 TL
Yedek Gözetmen                                    :175,27 TL
Yardımcı Gözetmen ( Engelli )                  : 292,12 TL

Net  Ödenecek Sınav Ücretler: (%15 vergi dilimine göre)

Bina Sınav Sorumlusu                           :369,12 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı            :246,08 TL
Bina Yöneticisi                                      :246,08 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı                       :221,46  TL
Salon Başkanı                                      :221,46 TL
Gözetmen                                             :184,56 TL
Yedek Gözetmen                                   :147,64 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli)                  :246,08 TL

%20 vergi dilimine girenler alacakları sınav görevi net ücretini yukarıdaki brüt ücretlerin %80'ini hesaplayarak basitçe bulabilirler.Örneğin %20 vergi diliminde olan bir gözetmen görevi olan birisi 2020 Ocak-Haziran döneminde sınav görev ücreti olarak 175,27 TL alır.Daha farklı dilimler için benzer biçimde net sınav ücreti kolayca hesaplanabilir.

Bu ücretler tarihleri aşağıda ÖSYM tarafından yapılacak tüm sınavlar için geçerlidir. (GÜNCELLENECEK)


ÖSYM'NİN 2020 YILINDA YAPACAĞI SINAVLARDAN BAZILARI VE TARİHLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)-20.06.2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)-21.06.2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil Oturumu (YDT)-21.06.2020

Dikey Geçiş Sınavı(DGS)-30.06.2019

KPSS SINAVLARI

Kamu Personel Seçme Sınavı-2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)-19.07.2020
Kamu Personel Seçme Sınavı -2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün-25.07.2020
Kamu Personel Seçme Sınavı -2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün-26.07.2020
Kamu Personel Seçme Sınavı-2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)-09.08.2020
Kamu Personel Seçme Sınavı-2020-KPSS Önlisans-18.10.2020
Kamu Personel Seçme Sınavı-2020-KPSS Ortaöğretim-08.11.2020

Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS),Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ,Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS),Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES),Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı,Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 

BİMER ARACILIĞI İLE SORDUK

ÖSYM'ye yeni sınav ücretleri ile ilgili olarak BİMER'den '2020 Yılında yapılacak olan TYT-YKS,KPSS sınavlarında; salon başkanı,gözetmen,yedek gözetmen,engelli salon görevlisi vb için ödenecek ücret nedir? ' sorduğumuzda 'Merkezimiz görev ve yetkileri, 6114 sayılı Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Sınavlarda görev alan görevlileri belirleme ilke ve kuralları Merkezimizce belirlenmekte olup görevlerinden dolayı bu kişilere ilgili Kanuna istinaden Bakanlar Kurulu Kararınca hazırlanan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda görev ücretleri ödenmektedir. Sınav görevli ücretleri, memur maaş artış katsayısı doğrultusunda güncellenmektedir.' 

şeklinde cevap almıştık.Memur maaş katsayısı netleşince 2020  yılında sınav görevlileri için ödenecek ücretler yukarıdaki gibi belli olmuş oldu.

ÖSYM SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN,KAÇ GÜNDE ÖDENİYOR?

ÖSYM son yıllarda sınav sonuçların açıklanması olmak üzere bir çok konuda oldukça hızlı bir yol izliyor.Aynı durum sınav görevli ücretleri için de geçerli.2019 yılında da ÖSYM YKS,DGS,KPSS ücretlerini  kısa süre içinde ödedi.Bu yıl da belki de daha hızlı ödenecektir. 

2020 Yılı MEB Sınavları Salon Başkanı-Gözetmen Görevli Ücretleri

2020 AÖF Sınavları Salon Başkanı-Gözetmen Görevli Ücretleri