BEP Yıllık Planı Nasıl Yapılır?

Melek Ozcelik

Değerli öğretmenler BEP yıllık planı nasıl hazırlanır,yapılır hiç dert etmeyin! Aşağıdaki adımları uygulama sayesinde uygulayarak BEP planını kolayca hazırlayacaksınız.

Çünkü TOKAT ERBAA RAM öğretmenlerin BEP planlarını kolayca yapmaları için online uygulama geliştirmiş ve öğretmenlerin hizmetine sunmuşlar.Bu uygulama ile aşağıdaki adımları kullanarak kolayca BEP yıllık planı hazırlayabilirsiniz.ADIM ADIM BEP PLANI NASIL YAPILIR?

ONLİNE BEP PLANI HAZIRLAMAK  İÇİN  TIKLAYINIZ1.  Öncelikle okul-öğrenci ekranından BEP’i yapılacak bireyin bilgilerini giriniz.

2.  Ders seçim ekranından BEP'i hazırlanacak dersi seçiniz.3.  Planlamaya alınacak uzun dönemli amaçlar ekranından bireyin akademik durumuna uygun amaçlarını seçiniz4.  Seçilen amaçların performans alımı ekranından seçilen amaçlar için bireyin performansına uygun olan puanı seçiniz. Puanlama değerlendirmeleri aşağıda belirtilen şekilde olmaktadır. 

  • 0 :Hiç Yapamaz
    1 :Kısmen Yapar
    2 :Çoğunlukla Yapar
    3 :Bağımsız yapar.


5.  Plan için amaç seçimi ekranından Bep’e almak istediğiniz amaçları seçiniz.

6.  Seçilen amaçlar için tarih aralığı seçim ekranından,Bep' e aldığınız amaçların hangi sürede çalışılacağını belirleyiniz ve bu amaçları kazandırmada kullanacağınız materyalleri ekle butonundan ekleyiniz.

Hayırlı Olsun! plan emrinizde:)

ONLİNE BEP PLANI HAZIRLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: Programın kullanımı konusunda kurumumuz web sitesi (www.erbaaram.meb.k12.tr) online destek bölümünden ve 0356 715 66 25 nolu telefondan soru sorabilir, bilgi alabilirsiniz.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) NEDİR?

Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz-bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim v.b) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi, vb) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dökümandır. Bu döküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.
Bir özel eğitim programıdır.
Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.
Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.
Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.
Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.
Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.
Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

Öğrencilere en üst düzeyde yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır.
BEP’ in İşlevleri Şu Şekilde Özetlenebilir
1.BEP toplantıları, aile ve okul personeli arasındaki iletişim aracıdır. Öğrencinin gereksinimleri, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılabilecek durumların neler olabileceği konusunda her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlar.
2.BEP, öğrencinin gereksinimi olan özel eğitim hizmetleri ve ilişkili destek hizmetlerin öğrenciye sunulacağına ilişkin yazılı bir taahhüttür.
3.BEP ailenin, okulun ve ilişkili tüm birimlerin çalışmalarını ve bunların öğrenciye katkılarını izleme ve değerlendirme aracıdır.

!!!!!!!! BEP birey için eğitsel bir yol haritasıdır.

BEP’İN YARARLARI

Çocuğun yapabilecekleri betimlenir.
Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur.
Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir.
Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur.
Çocuğun öğrenmesi izlenir.
Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır.
Çocuğun ailesi ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur.
Çocuğun bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderilebileceğine yol gösterir.
Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar.
Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar.
Programın, materyalin ve başlangıç noktalarının etkililiğinin değerlendirmesine yardımcı olur.

NOT:Bu uygulama için TOKAT ERBAA RAM'a öğretmenler adına çok teşekkür ediyoruz.