İlkokul ve Ortaokul'da Teneffüsler 15 dk Oldu

Melek Ozcelik

Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliğiyle ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 5 dakika uzatılarak 15 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca devamsızlık yapanın durumu veliye SMS ve e-postayla bildirilecek.

İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilgili yönetmelik yeniden düzenlendi. ‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’nin 10 Temmuz tarihli sayısında yayımlandı. Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeler içeren yönetmelik değişikliğine göre tatil süreleri uzatıldı. İlk ve ortaokulda ders araları 10 dakikadan en az 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

Kişilik haklarını ihlal ederek ses ya da görüntü kaydedenlere veya sosyal medyada yayınlayanlara kınama cezası verilecek. Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları ise veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek. 69 ayı dolduranlar ilkokula başlayabilecek. Yönetmelikte yapılan bazı değişiklikler şöyle:OKULA BAŞLAMA YAŞI

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. Bir sonraki eğitim yılında ilkokula başlayacakların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilecek. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylıklar aynı ana sınıfına gidebilecek. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okulöncesi eğitim almayan 69-71 aylık çocuklara kayıtta öncelik tanınacak. İlkokul birinci sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduranlar gidecek. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da birinci sınıfa yazılabilecek. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylıkları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okulöncesi eğitime yönlendirecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyecek. Kayıt erteleme için sağlık raporu istenmeyecek.

Devamsızlık durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Özel eğitim gerektiren çocuklarla birlikte özel yetenekli çocukların da devam süreleri esnetilecek.

NÖBET DÜZENLEMESİ

Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocuklarıyla, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri okula yapılabiliyordu. Bunlara milli sporcu olan çocuklarla, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar da eklendi.

Okulöncesinde tam gün eğitim yapılması esas alındı. Ancak okulöncesi çağı nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ikili eğitim yapılacak. Yeni düzenlemeyle ‘okulöncesi eğitimde eğitime erişim modelleri’ getirildi. Bununla, bu eğitim çağındaki nüfus az olduğundan şube açılmayan ve fiziki şartların yetersiz olduğu bölgelerdeki çocukların eğitime erişiminin sağlanması amaçlandı.

Eski yönetmeliğe göre, engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde kendi tercihlerine öncelik veriliyordu. Yenisine göre engelli olan, engelli çocuğu bulunan ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey olan öğretmenler ancak kendi istemeleri halinde nöbet tutacak. Okuldaki öğretmen sayısı yeterli ise kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere istememeleri halinde nöbet görevi verilmeyecek.

İFTİHAR BELGESİ VERİLMEYECEK

Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere verilen iftihar belgesi kaldırıldı. Teşekkür ve takdirle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karneyle birlikte öğrencilere verilecek.

Sosyal medyada kişilik haklarını ihlal edecek şekilde ses ya da görüntü kaydedenlere veya yayınlayanlara kınama cezası verilecek. Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar edenler de kınama cezası alacak. Aynı eğitim yılı içinde davranışın tekrarlanması durumunda bir üst ceza uygulanacak.

‘Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri’ ibaresi yerine sadece ‘rehberlik hizmetleri’ ibaresi getirildi. Anaokulları da rehberlik hizmeti alacak kurumlar arasında yer aldı. Anaokulları, ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında rehberlik servisi oluşturulacak.

YABANCI ÖĞRENCİ KAYDI

Eski yönetmelikte yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılıyordu. Yeni düzenlemede, “Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığı’nca verilen belgeyle kimlik numarası edinen çocukların kayıtları, bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden çocukların T.C kimlik numarası edinmelerinin ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası güncellenir” denildi.

İLK ARA TATİL KASIMDA

MEB'in daha önce açıkladığı 2019-2020 çalışma takvimine göre tatillerin tarihleri şöyle:

Okulların açılması: 9 Eylül

İlk ara tatil: 18-22 Kasım

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2020

İkinci ara tatil: 6-10 Nisan 2020

Okulların kapanması: 19 Haziran 2020