Sosyal Etkinlik Modülünde Dikkat Edilecek Hususlar

Melek Özçelik

E-Okul Sosyal Etkinlik Modülünde Dikkat Edilecek Hususlar

Öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikler sosyal etkinlik olarak kabul edilir. Eğitim kurumlarımızda sosyal etkinlikler, 8/6/2017 tarih ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmektedir.

MEB öğrencilerin millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazanmasına yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının kayıt altına alınması amacıyla e-Okul Sistemi içerisinde Sosyal Etkinlik Modülü oluşturulmuştur.

E-okul sosyal etkinlik modülünde işlem yapılırken dikkat edilecek 10 önemli husus:-Sosyal etkinlikler kapsamında bir öğrenciye ait bir etkinliğin veri girişi, etkinlik en son düzeye ulaştığında (etkinlik tamamlandığında) yapılacaktır. Dolayısıyla bir öğrenciye ait aynı etkinlik için mükerrer veri girişi yapılmayacaktır.

-Öğrencilerin lig, turnuva vb. usulü süregelen gerçekleştirdikleri etkinliklerin veri girişleri etkinliğin en üst düzeyi esas alınarak Sosyal Etkinlik Modülü’ne bir defaya mahsus girilir.

-Bazı etkinliklerde öğrenciler hem performans gösterebilir hem de ürün ortaya koyabilir. (resim, ebru, heykel, maket, origami vb.) Bu tür etkinliklerde öğrenci etkinlik sonunda somut bir eser ortaya çıkarmışsa etkinliğin düzeyi ürün ortaya koyma olarak değerlendirilir.

-Millî bayramlar, anma günleri, belirli gün ve haftalar kapsamında okul içinde düzenlenen törenlerde yapılan etkinliklerde ürün ortaya koyan, performans gösteren veya derece alan öğrenciler Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir

-Sosyal etkinlikler kapsamında, öğrencinin temsil düzeyinde belirtilen silsileye uymadan, okulundan doğrudan il geneli, bölgesel, ulusal veya uluslararası yarışmalara katılarak derece alması durumunda, öğrencinin etkinliği ilgili temsil düzeyinde derece alma olarak değerlendirilir. Öğrenci bu tür yarışmalarda derece almadığı takdirde temsil ve etkinlik düzeyi okul içi ürün ortaya koyma veya performans gösterme olarak kabul edilir.

-Derece alan öğrencilerin derecelerini gösteren resmî belge, Sosyal Etkinlik Modülü’ne dijital olarak jpeg formatında 1MB’ı geçmeyecek boyutta yüklenir.

-Öğrencilerin okul içinde derece alabilmeleri için ilgili etkinlik kapsamının en az ilçe genelinde olması gerekmektedir. Okul tarafından düzenlenen yarışmalarda derece alma, ürün ortaya koyma veya performans gösterme olarak değerlendirilecektir

-Sosyal etkinlik girişleri, ilgili eğitim-öğretim yılını kapsayacak olup ilgili ders yılında yapılacaktır. İlgili eğitim öğretim yılında başlayıp yaz tatilinde tamamlanan etkinlikler, yeni ders yılında öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği okul tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.

-Okul müdürlüğü tarafından sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin bilimsel,kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının okulun resmî internet sitesinde haberi yapılarak haberde etkinlik görsellerine de yer verilmesi sağlanacaktır.Öğrencilerin sosyal etkinlik girişlerinin öğrenim gördüğü okulu tarafından yapılması esastır. Bu doğrultuda nakil giden öğrencilerin okuldan ayrılmadan önce sosyal etkinlik girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

-Sosyal etkinliği tamamlanmış ancak etkinlik bilgileri modüle işlenmeden nakil gitmiş öğrencilerin sosyal etkinlik girişleri velinin talebi üzerine etkinliği gerçekleştirdiği okulda sosyal etkinlik kurulunun uygun görmesi ve okul müdürünün onayı ile sosyal etkinlik kurulu başkanı (okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcısı) tarafından Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir. Nakil gidilen okul, öğrencilerin ayrıldığı okulda gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri modüle işleyemez.